2018/04/03

MLA+ selected for sustainable and climate-resilient residential project former Defensieterrein Utrecht

 

In the new vehicle-restricted urban district in the Merwedekanaalzone (fomer Defensieterrein), MLA+ will be jointly responsible for the architectural development of the plan. Over the last year, SVP together with OKRA and ARUP commissioned by BPD Ontwikkeling made a renewed masterplan for the neighbourhood. Since this masterplan is now officially approved by the province of Utrecht, the way will be open for the architectural follow-up phase. The neighbourhood will feature 600 apartments, extra facilities and a city park. MLA+ will develop the plan together with ANA, CROSS architecture and EFFEKT. SVP is made supervisor.

 

MLA+ geselecteerd voor duurzaam en klimaatbestendig woningbouwproject voormalig defensieterrein Utrecht

In de nieuwe autoluwe stadswijk in de Utrechtse Merwedekanaalzone (voormalig defensieterrein) wordt MLA+ medeverantwoordelijk voor de architectonische uitwerking van een deel van het plan. Het afgelopen jaar maakte SVP in samenwerking met OKRA en ARUP in opdracht van BPD Ontwikkeling een geheel vernieuwd masterplan voor de wijk. Nu dit stedenbouwkundig plan door het college van B&W van de gemeente Utrecht is goedgekeurd, ligt de weg open voor het architectonische vervolgtraject. In het gebied zullen de komende jaren naast 600 stadswoningen, ook verschillende voorzieningen en een stadspark gerealiseerd worden. MLA+ werkt het plan uit samen met ANA, CROSS architecture en EFFEKT. SVP neemt de rol van supervisor op zich.